Snář sebepoznání

Obojek

  • mít či nasazovat zvířeti: snící ovládl vlastnosti vztahující se k příslušnému zvířeti, ale k dokonalé asimilaci pudových vlastností zvířete je zapotřebí soucit a schopnost zvíře ovládat bez obojku
  • mít nasazen: upozornění nevědomí, abyste se nenechali manipulovat druhými lidmi či vlastními závislostmi
  • nasazovat druhým: vyjadřuje egoistickou snahu manipulovat druhými lidmi a využívat jejich slabostí