Snář sebepoznání

Šelma

  • představuje živočišné sklony, kterých by se měl člověk v zájmu nalezení citové podstaty lidství zbavit, proto je kladné, když je šelma mrtvá, nebo ještě lepší, když ji snící plně ovládá
  • vyjící: varování před zesilujícími pudy, jež nevhodným žitím nabírají na síle
  • stojící proti jelenu: viz jelen
  • další podrobnosti viz jednotlivé šelmy