Snář sebepoznání

Humanita

  • když jsou sny doprovázeny humanitou, jež vychází jako významný mravní princip ze srdce, pak lidství není prázdným slovem, ale skutečnou náplní mysli snícího