Snář sebepoznání

Idiot

  • symbolizuje komplex méněcennosti snícího, komplex, který se překonává pouze tolerancí a soucitem či indiferencí, pak teprve dojde k asimilaci nízkých pocitů vyššími
  • být považován za idiota: v denním vědomí vyvýšená osobnost snícího je ve snu degradovaná, aby prostřednictvím snu došlo k vyrovnání