Snář sebepoznání

Ikona

  • pokud je snícím obraz svatých uctíván jako symbol božské skutečnosti, pak se jedná o hluboký mystický akt
  • pokud je ikona objektem sběratelského zájmu, pak se snící snížil na „kupčení v chrámu“, které kdysi Ježíš Kristus*60 jako ohavný čin ostře odmítl