Snář sebepoznání

Indián

  • symbolizuje divokou a nespoutanou část, jež vystupuje z nitra snícího, ovšem nemusí se jednat vždy o personifikaci pudové části já, neboť divokost a nespoutanost může být vlastní i citům
  • jako nepřítel: většinou se objevují v první fázi sebezdokonalování, když člověk počne mravním úsilím ze sebe vyčleňovat vlastnosti vyvstávající z přírodního charakteru hmotného těla; nepřátelství vůči indiánům nic neřeší, neboť divokost a nespoutanost musíme stejně jako jiné negativní vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli