Snář sebepoznání

Kalvárie

  • sen s uměleckým vyobrazením ukřižování Ježíše Krista je významným sdělením; nevědomí biblickým příběhem utrpení ukazuje snícímu významnou zkratku na cestě k Bohu; jakmile se člověk dokáže plně ztotožnit s utrpením Ježíše Krista, pak završuje duchovní cestu křesťanských mystiků, včetně konečného vykoupení – realizace*68