Snář sebepoznání

Klesání, klesat

  • jestliže v některém snu vystoupáme, musíme ve stejném či následném snu opět sestoupit na zem, neboť lidem není dáno trvale žít v odloučení od hmoty (nejen pro hmotné tělo, ale i pro převládající světskou náplň vědomí)
  • je dobré, když klesání při letu je pozvolné a navíc i zakončené bezpečným přistáním, neboť jen tak dokážeme zkušenosti výstupu, letu i přistání bez emočních tlaků využít