Snář sebepoznání

Klouzačka

  • bahnitá, ze dřeva, úzkým prostorem, do tmavých míst: častý vstup do porodních a předporodních zážitků (více v archetypu Bazální a perinatální matrice)
  • mokrá, vodní, ze dřeva: radostnost a rovnováha citu umožňuje snícímu objevovat prožitky podvědomí, čímž se snící může dostat k zážitkům nejen současného života (zážitky minulých životů i budoucích vizí popisuje archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
  • ze sněhu či ledu, klouzat se po sněhu: ukazuje schopnosti snícího proměnit citové prožívání (vodní charakter klouzačky) v duchovní zážitek, proto je pro snícího velice dobré, když klouzání doprovází radost a navíc i dokonalá kontrola skluzu bez nebezpečných pádů
  • kladný charakter klouzačky zesilují děti
  • posypat klouzačku (štěrkem, popelem, pískem) a znemožnit klouzání: symbolizuje arogantní chování
  • klouzat se po písku: velice negativní symbol, neboť snící se pohybuje v neustále se proměňujících pudových vlastnostech
  • klouzající se dopravní prostředek (smyk), neovladatelnost na vodě či sněhu: snící je prozatím neschopen pokračovat současným tempem, neboť se dostává do málo známé oblasti citu (voda) nebo do duchovní oblasti (sníh a led)
  • uklouznutí a nekontrolovaný pád: nevědomí bolestným prožitkem dostává snícího do podvědomí ke zpracování zasunutých emočních prožitků
  • tající: proměna duchovního prožitku v citový
  • citovou a duchovní rovinu klouzaček potvrzují časté zážitky řízené imaginace*41 (nejčastěji létání), jež popisuje archetyp Řízená imaginace