Snář sebepoznání

Kolébání, kolébka

  • snící touží po klidu, jenž vychází z prenatálního stavu plodu v bezpečném lůně matky; protože prenatální vzpomínky časem zeslabují, je jasné, že se tento symbol objevuje zejména ve snech dětí a mladých lidí, a naopak ve snech starých lidí, kteří tak na sklonku života vyjadřují podvědomou touhu po opětovném zrození (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
  • nepříjemný pocit v kolébce nebo při kolébání: symbolizuje tzv. špatné lůno*57