Snář sebepoznání

Komora

  • místnost: obsah komory je náplní mysli
  • kruhového tvaru, komora s řízenou teplotou: podvědomá vzpomínka na pobyt v lůně matky (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
  • urychlovací, vakuová: symbolické připodobnění duchovní roviny