Snář sebepoznání

Konstrukce

 • jakékoliv konstrukce odpovídají vztahům, které si snící vybudoval a které v současnosti udržuje, proto je velice pozitivní, když jsou snové konstrukce pevné, z kvalitních materiálů, pokud jim snící rozumí a pokud se jimi dokáže bez problémů pohybovat
 • střech: konstrukce vědomé mysli
 • dřevěné nebo papírové: nepevné vztahy erotického charakteru; k tomuto symbolu se často přidávají další sexuální symboly
 • nesoucí elektrické dráty, vodiče, zařízení: zdůrazňují erotickou a sexuální povahu vztahů
 • mostní: viz most
 • lidé, kteří se ocitají na stejné konstrukci či jsou konstrukcí ohrožováni, budou alespoň na chvíli nést společný osud
 • ostatní lidé ve spojení s konstrukcemi: snové personifikace představují vlastnosti, které vstoupí do života snícího
 • nepevná konstrukce: může být synonymem pohybujícího se porodního kanálu, kterým se plod posouvá provázen dalšími alegorickými obrazy zničení ke svobodě (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • zraňující: synonymum nebezpečné a bolestné cesty plodu porodními kanály (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • ohrožující: problematické vztahy a nebo méně často podvědomá vzpomínka na pobyt v děloze matky, když začaly první porodní stahy ohrožovat existenci plodu (více v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • šplhání po konstrukci: představuje svéráznou cestu k vyšším rovinám prožívání (nejčastěji cestu k citové rovině); jako každá cesta k vyššímu s sebou přináší nebezpečí pádu, když snící neunese euforii výstupu a upadne do smyslnosti, jež je okamžitě doplněna erotickými a sexuálními obrazy, neboť v nich prozatím snící vidí nejkvalitnější zážitek
 • konstrukce, z jejíž výšky vidíme krajinu, objekty, lidi a předměty: z vyšší roviny prožívání v odosobněném nadhledu můžeme rozpoznat vlastnosti nebo děje odehrávající se na nižší rovině prožívání (nejčastěji pudové)