Snář sebepoznání

Kopie, kopírovat

  • vidět kopírované dokumenty: připomínka, že život je neustálý koloběh stále stejných, za sebou jdoucích procesů
  • kopie uměleckého předmětu: originál, jemuž je vlastní duše, představuje individualitu a kopie povrchní osobnost (více o tomto v archetypech Persona a Individualita)