Snář sebepoznání

Koruna

  • symbol královské moci (jako klenot se vztahuje pouze k událostem světským)
  • drahokam v koruně: znak vyvolených
  • na hlavě snícího: povýšení či vzestup na společenském žebříčku
  • vidět korunu na hlavě druhého: změna poměrů v životě a povýšení někoho z okolí snícího
  • další podobný symbol: viz korunovace
  • trnová: patří pouze člověku, který svým vědomím opouští hmotný svět, a tudíž i vše světské, včetně moci, kterou považuje za utrpení, proto se v jeho vědomí klasická koruna promění v korunu trnovou