Snář sebepoznání

Kost

  • podlouhlá: falický symbol
  • kost obalená masem, kost se šunkou: falus ve spojení s ženskými pohlavními orgány
  • dávat zvířatům na krmení: sexuální podstatu symbolu předá snící ke zničení právě té vlastnosti, která se váže ke zvířeti, jež kost pozře, tak se snící od sexuality jednoduše distancuje
  • zlomená: pokud postižený (platí pro snícího i jeho snové personifikace) dokáže překonávat bolest zlomeniny, pak se osvobozuje od dominantní role sexuality ve svém životě
  • dávat druhým, vyhazovat, ničit (jen pokud snící ve stejném či předchozím snu nejedl maso): snící mění náplň vlastního života a opouští dominantní roli sexuality
  • kosti měkké, nepřirozeně ohebné: zatímco u člověka žijícího sexuálním životem tento obraz znamená zmenšující se sexuální sílu a u mužů problém s erekcí (žena se po takovém snu s tímto problémem setká u svého protějšku), u člověka žijícího v celibátu obraz značí, že se zbavuje falické moci podvědomých impulzů nad sebou samým
  • kuřecí kosti: pokud jsou podlouhlé, patří i přes malou velikost vždy mezi falické symboly
  • rybí: protože ryba patří mezi křesťanské duchovní symboly, pak ohebnost rybí kosti znamená ovládnutí falické moci podvědomých impulzů nad sebou samým
  • vytahovat kosti z ryby (vykosťovat rybu): odstraňování ovládnutých falických symbolů z duchovního vědomí
  • další podobný symbol viz kostlivec, kostra