Snář sebepoznání

Kráva

 • poskytující mléko a potravu: je symbolem věčného pravzoru ženy a rodinného života
 • s částmi těl jiných zvířat: změněný náhled na ženu – matku i na rodinný život
 • tele bývá lákavým, roztomilým objektem, jenž vtahuje snícího do osidel rodinného života
 • mořská: má oproti běžné krávě, která se více stará o rodinné zázemí a podmínky k životu, blíže k citům a navíc s sebou přináší i principy symbolu ryby, čímž může ukazovat křesťanskou cestu
 • slyšet kravské zvonce, pasoucí se stádo krav: štěstí a předzvěst příjemného období
 • proměna kobyly v krávu: při ovládnutí dynamické vášně ženské složky (kobyla) dojde k proměně nebezpečné kobyly v lehce ovladatelnou krávu (v rodinný život)
 • ve společném obraze s kočkou a slepicí: nevědomí velice zjednodušeně v jediném celku popisuje tři základní principy pudové animy
 • toulající se, prchající ze stáda: ukázka vyústění nevěry v blízkém okolí snícího (může jít i o snícího)
 • proměna krávy v divoké zvíře: snící bude svědkem, jak někdo opustí rodinný život a v následných vztazích degraduje rodinný vztah na zvířecí vybíjení chtíčů
 • dojit krávu: jednoznačná alegorie masturbace
 • být krávou pronásledován: někdo se vám bude snažit vnucovat výhody manželského soužití, ačkoliv jste přesvědčeni o opaku
 • hubená: připravte se na nedostatek a strádání
 • mrtvá: vážné narušení rodinných vazeb, předzvěst neštěstí
 • abnormálně malá, kráva ve směšných rolích: degradace rodinného života v nevědomí (typický důsledek života v celibátu)
 • pasoucí se stádo krav: štěstí a předzvěst příjemného období
 • další podobný symbol: viz dobytek