Snář sebepoznání

Kytice

  • u tohoto symbolu hraje velkou důležitost jak dárce, tak i obdarovaný, proto když neznámý muž obdaruje kyticí sestru a jejich vztah přeroste v milenecký poměr, může dočasně degradovat citovou animu na pudovou
  • obdržet kytici: vyznání lásky
  • darovat uvadlou: ze vztahu nezadržitelně mizí citová upřímnost, kterou nahrazuje pouhý zvyk
  • předat kytici nevěstě (vidět i provést): tímto obrazem vrcholí jedna z etap sjednocování protikladů
  • vázat: symbolizuje snahu snícího vyjmout to nejkrásnější z vlastních citů a podle adresáta této kytice pak rozpoznáme, kam to nejlepší z našich citů míří (manžel, manželka, milenec, milenka – na pudovou rovinu; sestra, bratr, zpěvák, zpěvačka, učitel, učitelka – na citovou rovinu)
  • na nebi: nádherné znamení, jež ukazuje, kam snící směřuje svou lásku
  • další podrobnosti viz kvést, květ a viz květiny