Snář sebepoznání

Agregát

  • je vůlí na poli emočních zátěží minulosti, je třeba rozeznat, kam je energie agregátu směřována
  • umístěný v nemocnici: pomáhá snícímu v překonávání citových problémů, aniž by přímo ve snu měl spojitost se snícím