Snář sebepoznání

Magnet

  • být magnetický a přitahovat kovové předměty: nevědomí zlatým nebo stříbrným leskem přitahovaných předmětů snícímu radí, kterou složku vlastní duše by měl posílit, přičemž stříbřitý lesk má vztah k ženské složce duše (anima), zlatý lesk má vztah k mužské složce duše (animus)
  • být přitahován magnetem (i vidět někoho, jak je přitahován): snící je zcela zahleděn do materiálního světa, jeho citu chybí síla a jeho duchu křídla, aby se vymanil ze stávajícího neradostného stavu
  • vidět, jak jsou magnetem přitahovány předměty (i nekovové): právě tyto symboly opouštějí mysl snícího
  • měření magnetických veličin: má vztah k vzájemnému sbližování
  • pohyb magnetického pole Země, magnetické bouře: snícího čeká zásadní životní změna
  • řízené magnetické pole: vstup vyššího vědomí do života snícího; jakmile snící řízení magnetického pole ovládá, je aktivním činitelem budoucích změn ve vlastním životě