Snář sebepoznání

Maska

 • plynová: pomáhá snícímu opustit starý, zamořený svět (více o tomto v archetypu Témata zničení světa), nebo může být ochranou před jedovatými chemikáliemi, které symbolizují nevhodný vnitřní obsah mysli, jemuž se musí snící ubránit a poté se s nevhodným odpadem vypořádat (neutralizace, zředění a podobně)
 • poškození plynové masky s následkem smrti: smrt osobnosti snícího (smrt ega); takové obrazy bývají častým průvodcem archetypu Alchymista
 • nevědomí maskami paroduje běžný život, v němž lidé hrdě nosí trapné masky osobnosti a směšné karikatury sebe samých, zároveň evokuje touhu poznat skutečné tváře (individuality) ukryté pod maskami
 • nosit masku: jakmile snící vystaví světu "dokonalou" masku, dojde při první krizové situaci k tomu, že z něj maska spadne a v plné nahotě se objeví pravá tvář jeho individuality, tak se nositel masky stává hříčkou na jevišti světa v nekonečném panteonu převleků a masek (falše a přetvářky)
 • lidé nepoznají snícího pod maskou: snící se stává pouhým a bezmocným nástrojem ega, svou individualitu nevědomky zašlapává do nejtemnějšího kouta své duše a trapně se schovává za stále pokřivenější masku osobnosti
 • nepoznat druhé pod maskou: snící se stává bezmocným nástrojem ega a nevidíc bolest individuality, jež je ukryta pod maskou, bude hledat stejnou přetvářku, aby v očích druhých nesl tu nejzářivější a nejžádanější masku
 • nemožnost sundat si masku: varovný sen – snící se tak ztotožnil se svým zevnějškem (s osobností), že nedokáže pohlédnout na svou skutečnou trpící individualitu
 • v některých emočně vyhraněných snech může snící tváře druhých či dokonce vlastní tvář chápat jako masku, jejíž význam pak nese
 • bílá: předstíraná nevinnost
 • ohrožující, člověk v masce ohrožuje snícího nebo jeho přátele: personifikované zlo (více viz archetyp Stín)
 • sundat, odložit masku: snící se vzdal vyumělkované osobnosti a našel v sobě potenciál uzdravování, neboť pochopil vlastnosti a hlavně závislosti, kterých by se měl zbavit, aby kráčel k budoucímu ozdravění churavé individuality
 • jakmile se člověk vydá na cestu poznání vlastní psýché, bude ve vlastním nitru nalézat stále více masek či se bude ztotožňovat s maskami různých typů osobnosti (apoteóza*23), pak se ve snech zcela zákonitě objeví jako šlechtic, král, Napoleon, světec, spasitel, Ježíš, Johanka z Arku, vznešená šlechtična, nádherná princezna či moudrá královna, mistr světa, světový rekordman, superman, nadpřirozená bytost a všechny ty masky bez vnitřního obsahu jako by snícího lákaly slovy: „Nasaď si mne a budeš dokonalý, slavný a všichni ti budou závidět.“ (jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad)
 • ničit masky nebo vidět jak jsou ničeny: snící se oprošťuje od přetvářky ega a je ochoten pohlédnout na vlastní nemocnou individualitu, aby konečně započal uzdravující proces duše
 • vidět mrtvolu s maskou: snící dospěl do stádia, v němž se definitivně hroutí vyumělkovaná osobnost a končí budování ega, aby konečně nalezl vlastní individualitu
 • maska klauna: ve vyšším smyslu se za maskou a líčidly klauna skrývá soucit s šíleným světem a následně v dokonalé indiferenci i poznání; další podrobnosti viz klaun
 • rituální: nabízí snícímu možnost značného urychlení duchovní cesty, pokud dokáže vnitřně (citově, nikoliv intelektuálně) pochopit smysl rituálu a podstatu rituální masky; mezi nejčastější snové rituály patří zkoušky dospělosti, iniciační rituály pro navozování změněných stavů vědomí či jiné šamanské praktiky k získávání mimosmyslových informací