Snář sebepoznání

Med

  • symbolizuje touhu po sebeuspokojení a snahu užívat si příjemných stránek života