Snář sebepoznání

Montáž

  • vyjadřuje postupné vytváření nových názorů, objevování nových postupů a zkoumání jednotlivostí procesů poznávání
  • pro snícího je velice dobré, když úspěšná montáž završuje předchozí demontáž s očištěním jednotlivých demontovaných dílů
  • zcela nevhodného předmětu do zorného pole snícího: nevědomí názorně ukazuje, kterým problémem by se měl snící zabývat v nejbližším období (viz přimontovaný předmět)
  • člověk provádějící montáž či demontáž: představuje vlastnost, která pomůže zkoumat podstatu procesu poznávání, nebo může mít vztah i ke skutečnému člověku, jenž snícímu k poznávání dopomůže
  • je dobré pro nejbližší vývoj, když montáž určitého předmětu zdokonalí pozorovací schopnosti snícího nebo znásobí objem získávaných informací
  • montovat lokomotivu: snící je aktivním činitelem na budování pevné vůle, jež ho jednou povede životem