Snář sebepoznání

Mše (církevní obřad)

  • vidět či prožívat: pozor, aby se víra nestala pouhým církevním pozlátkem
  • vnitřně cítiti: správná cesta k ideálům křesťanství