Snář sebepoznání

Myšlenky

  • hlídat vlastní myšlenky a náplň vědomí: přestože drtivá většina psychologů prohlašuje, že nejsme odpovědni za své sny, jsem opačného názoru a nejen tento příklad mi dává plně za pravdu, neboť v určité fázi duchovního vývoje přechází schopnost kvalitativně promítat náplň vědomí i do podvědomých procesů a do snů, tím snící ruší žití na autopilota*44 a může ovlivňovat náplň vědomí přímo ve snech, a tak se zbavovat nechtěných myšlenek a stavů mysli
  • odmítání hříšných myšlenek: umožňuje návrat do náruče citového prožívání
  • rozumět myšlenkám zvířat: významný sen, neboť snící nalezl pochopení s vlastní pudovou částí, nyní může poznat a následně ovládnout pudy ve prospěch citu
  • rozumět myšlenkám koně: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy-city), díky tomu jej může poznat a následně ovládnout ve prospěch citu
  • rozumět skrytým myšlenkám lidí: jeden z přelomových snů duchovního vývoje člověka, neboť snící pochopením zákona příčiny a následku, jenž neplatí pouze u fyzikálních jevů, ale i ve skutcích, pocitech a myšlenkách lidí, může být schopen číst v myslích druhých lidí a vyvarovat se pádu do pudového prožívání
  • tvořit myšlenkou, změna obsahu snu myšlenkou, zhmotnění myšlenkou: jakmile člověk, byť na chviličku, ztratí své ego (například ve stavu zamilovanosti, kdy myšlenky směřují výhradně k druhému člověku), zákonitě se ve snech objeví tvůrčí schopnost a moc měnit průběh i prostředí snu; více o tomto fenoménu v archetypu Řízená imaginace
  • myšlenky na Boha: cesta k osvobození podle příkladu biblického Henocha, který je věčnou ukázkou absolutní bhaktijógy”, neboť v jeho mysli nezůstalo kromě nadsvětských zřetelů nic, co by ho udrželo na pláni hmotného viditelného světa, a mohl odejít bez prožitku smrti i s hmotným tělem ze světa a definitivně vystoupit k Bohu (více o tomto fenoménu v archetypu Numinózum)
  • kontrolovat vlastní myšlenky: obraz potvrzuje, že podobná činnost z denního vědomí přešla do podvědomí i do snů a stává se významným faktorem procesu sebezdokonalování, který umožňuje nahlédnout do nezapomenutelných zážitků archetypu Řízená imaginace
  • rušit myšlenky: cesta ke klidu a míru mysli
  • stav bez myšlenek, vyprázdněná mysl: problematika protikladů se rozpouští v neexistenci všeho, a tedy i v neexistenci protikladů (takový prožitek se ve snech objevuje jako důsledek vyprázdnění mysli v meditaci)