Snář sebepoznání

Obětovat, oběť

 • obětování zvířete: symbolizuje obětování zvířecích instinktů snícího ve prospěch individuality; nevědomí tímto způsobem vymazává umrtvené živočišné sklony nebo při následné proměně oběti či opětovném výskytu stejného živého tvora může vyjadřovat transformaci symbolu, ale pouze děje-li se tak pro vyšší ideály (citové, náboženské či duchovní); další podrobnosti viz jednotlivá zvířata
 • obětování beránka či zajíce: je spojeno s ideály křesťanství v symbolu Velikonoc a znovuzrození; vyjadřuje cestu vzdávání se ega a vlastního sebeobětování (Kristovo obětování na kříži)
 • obětovat kachnu: pokud je to ve prospěch symbolů sjednocování (například dítě) nebo ve prospěch citových symbolů, pak se jedná o významný akt, při němž se vzdáme touhy seznamovat se
 • obětovat kohouta: tímto velice významným obrazem se snící oprošťuje od chtíče a záleží pouze na něm, jak dlouho toto oproštění a pobyt v citové či dokonce duchovní rovině bude trvat
 • oběť krokodýlů: je snová personifikace, kterou již snící asimiloval vyššími zřeteli; následně může krokodýl v rámci hygieny a čistoty mysli zbytky této asimilace (vše nepotřebné a opuštěné) „uklízet“
 • krev jako oběť (úlitba bohům): snící se ve prospěch vyšších ideálů zbavuje své zvířeckosti, včetně pohnutek k nízkým činům (krev zvířat), nebo části svého ega (vlastní krev)
 • oběť kanibalů: viz kanibalismus
 • oběť vraha: viz vrah
 • být obětí agrese či takovou oběť vidět: viz agrese, agresivita, agresor
 • snící nebo druhý člověk jako oběť: viz mrtví lidé, mrtvola
 • jiný člověk přinese ve prospěch snícího nejvyšší oběť: velice kladný sen, neboť právě vlastnosti spojené s tímto člověkem pomohly snícímu zbavit se určitých závislostí či dokonce vystoupit na vyšší rovinu vnímání
 • snící přinese ve prospěch druhých nejvyšší oběť: jeden ze zlomových okamžiků života, v němž zmírá ego, a proto má snící možnost okusit nádherný stav bez ega
 • když snící v aktu obětování opustí své egoistické a sobecké záměry, pak taková forma obětování přináší významný prvek duchovní transformace, v níž pomíjí touha po osobním uspokojení
 • být obětí mimozemšťanů: viz mimozemšťan
 • víno na oltáři (jako oběť Bohu): symbolizuje odevzdání se do rukou Boha (mystická smrt*79)
 • vidět oběť Krista: přináší na jednu stranu utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň
 • z mystického hlediska má oběť (zřeknutí se milých věcí či citů) významný dopad na karmu, přičemž existuje nepřehlédnutelný rozdíl mezi obětí ve prospěch lidí (přinášejí karmu v podobě pozemského štěstí) a obětí ve prospěch Boha (přinášejí karmu v podobě duchovního dobra)