Snář sebepoznání

Odraz

  • nebe na vodní hladině: citový náhled na duchovní obrazy či procesy
  • předmětů či přírody na hladině: na jednu stranu vyjadřuje schopnost vidět věci z jiného úhlu pohledu, ale na druhou stranu znamená neschopnost rozpoznat jevy odehrávající se uvnitř psýché (pod vodní hladinou); pozor – nejasný obraz člověka na hladině může vést k idealizaci, někdy může zrcadlení vody zdvojovat svět i předměty v něm
  • v zrcadle: ukazuje proces sebepoznávání, proto může být zrcadlo prostředníkem k pohledům do minulosti i do budoucnosti a v odrazu nás samých ukazovat cizí tváře a postavy (inkarnace)
  • odrazy na hladině i v zrcadle: mohou znázorňovat negativní část mysli snícího v personifikované podobě – jeho stín (viz archetyp Stín)
  • sebe samého: nezdravé zaměření se na vlastní osobu (narcismus) bývá často poznamenán homosexualitou u mužů či lesbickou láskou u žen
  • sebe samého v opačném pohlaví (muž se vidí jako žena a žena se vidí jako muž): významný sen archetypu Anima – Animus; snaha uvědomit si svoje pohlavní pohnutky, odhalit sebeklamy osobnosti a hlavně sebeklamy pohlavnosti na citové úrovni