Snář sebepoznání

Akumulátor

  • je synonymem vnitřního zdroje energie
  • nalézt: opustí-li člověk v denním životě neužitečnou činnost, pak bude nalézat vnitřní energii ve snovém obrazu akumulátoru
  • ztratit: ztráta vnitřní energie, dochází k ní většinou po hádkách a marnotratné činnosti v denním životě