Snář sebepoznání

Okno

 • v některých snech okna domů odpovídají otvorům v těle (dům – tělo), pak spodní okna v průčelí domu symbolizují ženské genitálie a záclona, závěs či okenice přes okna panenskou blánu (jejich rozbití či poškození je synonymem deflorace); horní okna domu nejčastěji symbolizují oči (pohled do nitra či do světa), sluch (vše, co z oken slyšíme), čich (vše, co z oken cítíme) a ústa
 • pohled z okna: pohled snícího na niterné obrazy, jež nevědomí snícímu pro lepší pochopení přehrává na příkladech vnějšího světa; jen zcela výjimečně při dlouhodobém zvnitřnění jsou tyto pohledy přímé, bez alegorických obrazů
 • vyhodit někoho z okna: značí definitivní rozluku snícího s touto personifikací
 • vyhazovat předměty z okna: úspěšná snaha snícího vytěsnit vliv tohoto symbolu z mysli
 • předměty vhazované dovnitř oknem: značí nepříjemný průnik vhozeného symbolu do podvědomí, proto je dobré takovým pokusům o ovlivnění vlastního vědomí druhým lidem bránit
 • páčení oken: viz páčení, páčidlo, páčit
 • otvírat okno, otevřené okno: snící se otevírá vnějšímu světu, jiným názorům a třeba vstřebává závan čerstvého vzduchu (duchovní náhled na svět); v některých snech mohou otevřeným oknem do vnitřního života snícího vnikat světské prvky (například zloděj) a narušovat klid a mír v duši, ale to jen za tím účelem, aby se snící s touto nevítanou návštěvou nenásilně a soucitně vypořádal
 • zavírat zevnitř: snící se uzavírá vnějšímu světu, brání se, aby do jeho duše (otevřeným oknem) vnikaly světské prvky a narušovaly klid a mír; tento snový obraz je častý zejména v období, v němž přesuneme svůj „poklad“ ze světa od hmotných věcí a vztahů k niterným duchovním prvkům
 • stoupat si do okna: touha zviditelnit se
 • sedět v otevřeném okně: symbolizuje stesk a smutek na duši
 • vylézat oknem ven či v horším případě pád z okna: snící jde nepřipraven do světa a utrpí škodu; někdy se jedná o průnik do podvědomých prenatálních vzpomínek (více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • vlézti oknem dovnitř: snící vchází nepřipraven do vlastního vnitřního světa, což mu přinese mentální zmatek z nepochopených obrazů a procesů
 • dvoukřídlé: symbolizuje dualitu, dvě části zapadající do sebe symbolizují princip soulože
 • zamaskované, zazděné, vyvrácené: obraz se vrací k prožitku porodu snícího; dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí; zamaskované či zazděné okno symbolizuje právě objevené ale prozatím neotevřené a děložní hrdlo; vyvrácené okno vyjadřuje otevřené děložní hrdlo a volnou porodní cestu (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • zamřížované: nejčastěji znázorňuje ústa, mříž upozorňuje snícího na potřebu filtrace vyřčených slov; nevědomí tímto obrazem snícímu radí, aby ve svém životě lépe vážil slova a nedával průchod hněvu
 • stažená okenní roleta či zatažený závěs: z pohledu zevnitř posouvá prožitek do vnitřního světa snícího; z pohledu zvnějšku zabraňuje snícímu nahlédnout do vlastního nitra; pokud při pobytu snícího uvnitř stažená roleta z okna spadne, pak snící vyměnil citový či duchovní náhled a spadl do pudového požívání (tyto obrazy jsou důsledkem morálního pochybení)
 • z koupelny či ze záchodu: ukazuje z pohledu citové roviny či z pohledu očištěného člověka směr dalšího vývoje nebo případné střety s pudovými personifikacemi
 • okna s barevnými skly či vitráže: duchovní světlo pronikající do nitra snícího; více napoví barva skel (viz barva) či téma vitráže
 • veliká okna: symbolizují větší otevřenost a současně intuitivní vnímavost snícího
 • půdní, v nejvyšších patrech: vyjadřuje odosobněný pohled, proto může takové okno být průnikem snícího do jednotlivých archetypů
 • čistit nebo vidět: snaha snícího o zlepšení náhledu na život
 • vítr či bouře otevře okno: obraz symbolizuje průnik duchovních prvků do vědomí snícího
 • dopravních prostředků: mají bezprostřední vztah k pohledu na životní cestu, zevnitř přes okna snící vidí symboly, které opouští, zvnějšku může rozpoznat personifikace, které mu napovídají postupující složku či postupující vlastnost vlastní psýché; rozbité okno dopravního prostředku znemožňuje rychlý postup vpřed a často je předzvěstí životních komplikací