Snář sebepoznání

Osten, trn

  • jednotlivý: symbolizuje falus
  • mnoho ostnů, trnů: symbolizuje sexualitu
  • zraňující: sexualita zraňuje city
  • trnité křoví: odhaluje sexuální povahu útočiště pudových personifikací
  • vrazit si trn do těla: ve snech žen značí podvědomou touhu po souloži a ve snech mužů znamená podvědomou touhu okusit homosexuální spojení
  • proklestit si cestu trním: ve snech mužů je to snaha vykořenit z vlastního prožívání pudovou a sexuální podstatu sebe samého (trní) i citová vzplanutí (květy mezi trním), aby oproštěni od pudů a citů mohli objevit duchovní animu (podobnost s pohádkou Šípková Růženka není náhodná)
  • trnová koruna: patří pouze člověku, který svým vědomím opouští hmotný svět, a tudíž i vše světské, včetně moci, kterou považuje za utrpení, proto se v jeho vědomí klasická koruna promění v korunu trnovou