Snář sebepoznání

Řada

  • čekat v řadě (ve frontě), čekat až na snícího přijde řada: viz fronta (dav lidí)
  • vojáků: upozorňuje snícího na vnitřní kázeň, proto je dobré, pokud je snící v tomto obrazu aktivním činitelem, neboť takový přístup dokladuje dobrovolnou snahu snícího o vlastní sebekázeň
  • první řady v kině či divadle: více vtahují snícího do koloběhu světského dění, naopak poslední řady umožňují snícímu větší odstup od děje, který se před ním odehrává
  • první řady na koncertech: umožňují snícímu hlubší citové prožitky, naopak poslední řady umožňují snícímu větší odstup od citů, které hudba představuje
  • stromy, jež rostou v přesných řadách: silná vůle snícího má moc vtisknout řád i nevědomým pudovým obsahům mysli
  • předměty poskládané do řady: obraz vyjadřuje snahu snícího vtisknout svému životu řád; další podrobnosti viz jednotlivé předměty v řadě
  • čísel: viz číslo
  • čísel se vzájemnou vazbou: viz matematika