Snář sebepoznání

Řasy

  • chuchvalce či řetězce řas: symbolizují emoční vazby, které se objevují v citovém životě snícího (ve vodě)
  • vytahovat z vody: obraz symbolizuje snahu snícího vyčistit citové prožívání od negativních emočních vazeb (častý sen na počátku duchovní cesty)
  • zelená voda od nepatrně malých řas, které netvoří řetězce ani chuchvalce: symbolizuje přechod od citů k duchovní rovině vědomí za sílící indiference k světským a posléze i citovým záležitostem; tento obraz často lemuje cestu ke klidu a míru v duši, cestu ke sjednocení