Snář sebepoznání

Řinoucí se

  • pot: představuje ozdravění citů, když zdeformované city, včetně sexuality, s potem odcházejí z těla; pocení pročišťuje citový obsah mysli snícího i právě prožívané city
  • potící se zvířata: pročišťující se pudy