Snář sebepoznání

Deka, přikrývka

 • symbolizuje to, co dáváme na odiv druhým lidem – pokud si ve snu uvědomíme dvě různé strany deky, pak ta vnější strana symbolizuje tvář, kterou ukazujeme druhým lidem, zatímco vnitřní strana přísluší tomu, jak chápeme sami sebe
 • pod dekou často ukrýváme to, co chceme utajit před druhými lidmi
 • přetahovat se o deku, hádat se o ni: příliš se zabýváte osobností a uniká vám skutečná podstata – individualita (více v archetypu Persona a Individualita); snaha co možná nejlépe vypadat v očích druhých lidí přivede snícího do střetu s podobně smýšlejícími lidmi
 • zapomenout, ztratit: snící málo dbá o svůj zevnějšek a současně zapomíná pozorovat své vlastnosti a chyby
 • mít vícero dek: jako mít vícero tváří; lidé z okolí snícího jej budou vidět každý jinak a neshodnou se na charakteristice osobnosti snícího
 • těžká: symbolizuje tíživou osobnost, když si konečně snící uvědomil, jak zbytečné a těžké je nést tu vyumělkovanou personu životem
 • nahlížet či dokonce nalézat něco pod dekami druhých: odhalení pravé tváře někoho z okolí snícího rozdmýchá určité množství nevole či dokonce nepřátelství
 • odhrnutí deky či schovávání se pod ní: může snícího dostat do jiné roviny snění, a tak lze nahlédnout třeba do archetypu Vize budoucnosti a minulosti
 • stlát, skládat: velice kladné, protože se jedná o mentální úklid ve vlastním životě
 • barva povlečení deky: napovídá směr, kterým se snící ubírá, a je dobře, když barvy postupně přecházejí od tmavých odstínů po světlé, aby se nakonec povlečení deky či deka samotná stala průhlednou, čímž nevědomí snícímu potvrzuje, že odhodil veškerou přetvářku a před ostatními již nic neskrývá
 • vidět mnoho dek: v následném období snícímu nebude mezi množstvím lidí, vystavujících okatě své ego na odiv, dobře, proto bude příhodnější samota a klid tiché přírody
 • ignorovat nabízející se deku: velice kladné pro vývoj snícího, neboť osobnost ztrácí na přitažlivosti a do středu pozornosti se dostává smysluplné odstraňování špatných vlastností a závislostí
 • deky jako dekorace v divadle či filmu: snící si uvědomuje iluzornost osobnosti své i druhých
 • nabídnout vlastní deku jinému člověku: právě tomuto člověku, bude-li tento člověk snícímu známý, odhalí své nitro, bude-li však neznámý, pak bude své nitro zkoumat právě tou vlastností, která se ke snové osobě váže
 • dostat od někoho či být dekou zabalen: právě vlastnosti spojené s osobou, která deku dává či snícího do ní balí, budou v nejbližší době formovat osobnost snícího
 • snící někoho zabalí do deky: snící se bude v nejbližší době snažit ovlivňovat někoho ze svého okolí
 • zabalit se sám do deky: připodobňuje zvnitřnění