Snář sebepoznání

Štětec, štětka

  • malířský štětec: někdy může být falickým symbolem, ale častěji nástrojem duše, která malováním zobrazuje vnitřní stav psýché; další podrobnosti viz malovat
  • kominická štětka: viz kominík
  • natěračská štětka: symbolizuje aktivní snahu změnit vlastní náplň mysli; další podrobnosti viz natírat