Snář sebepoznání

Diadém

  • ješitnost a touha po zviditelnění
  • získání diadému: může člověku zahleděnému do světa a toužícímu po zviditelnění přinést chvilkové štěstí, avšak pro člověka citově založeného je přítěží, pro člověka duchovního je trnovou korunou Krista