Snář sebepoznání

Diktátor

  • ve snech dává snícímu jedinečnou příležitost k práci s vlastním egem
  • symbolizuje vnucování svých názorů druhým lidem nebo naopak vnucování cizích názorů nám samým
  • syndrom diktátora proniká do člověka v běžném denním vědomí prostřednictvím zákonů, zákazů, příkazů, nařízení, doporučení, které buď přijímá, nebo vydává od dětských let až po kmetský věk, a proto je syndrom diktátora hluboce zakořeněn v podvědomí, aby při snaze o očištění vlastní bytosti vyplynuly všechny diktátorské manýry na povrch k dalšímu zpracování
  • ovládající dav: snící je schopen vnutit svůj názor druhým lidem nebo jediným ústředním motivem potlačit všechny své vedlejší myšlenky a touhy
  • patří čistě do pudové oblasti, a tak je často fascinován krásnými ženami, které v tomto případě představují citovou animu, nebo dětmi, které představují citový výsledek sjednocování pudové úrovně
  • jako přítel: snící pochopil diktátora ve svém nitru a nyní záleží jen na něm, zda se s ním ztotožní, nebo zda nalezne jiné závadné vlastnosti, které jej jako výstraha odvedou od diktatury cestou tolerance k trvalému odpuštění a soucitu (více v archetypu Hrdina)
  • cestou k pochopení a asimilaci diktátora je naučit se překonávat pomíjivé aspekty utrpení, naučit se odpouštět svým snovým diktátorům, a tím i diktátorovi ve vlastním nitru, tak se člověk postupně oprostí od závadného jednání diktátora v běžném styku se svým okolím a je schopen soucitně pozorovat diktátory ve svém okolí