Snář sebepoznání

Dirigent

  • vědomý řídící prvek, jenž směřuje snícího k harmonii a jednotě všech vlastností (tónů), proto je dobré vidět dobrého dirigenta, či jím dokonce být
  • taktovka v rukou dirigenta: vědomý řídící prvek plně ovládá falickou podstatu taktovky a nezadržitelně směřuje prožívání snícího k harmonii a jednotě všech vlastností (tónů); taktovka je sice falickým symbolem, ale značně zeslabeným hudbou, kterou taktovka řídí