Snář sebepoznání

Divák

  • v divadle: nevědomí se změnou postavení snícího (z divadelní role do role diváka) snaží z objektivnějšího pohledu diváka vysvětlit určité zákonitosti života a najít co možná nejlepší postoj k životu samému
  • v kině: snící se tímto přes plátno kina dívá do světa, aby později, při zvnitřnění, přišly kdysi potlačené obrazy, jichž se v denním vědomí vzdal
  • sportovní: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
  • na koncertu: poslech krásné hudby je cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši