Snář sebepoznání

Úzkost

  • je podobně jako strach výrazný psychologický činitel, který osobnost člověka udržuje v nevědomosti
  • vychází z narušeného mravního vzorce snícího