Snář sebepoznání

Drozd

  • je v hmotném světě zvuků výtečný imitátor, v nevědomí je zase symbolem plagiátů, imitací i falešných zpráv