Snář sebepoznání

Duha

  • symbolizuje nádhernou vyrovnanost mezi citovou složkou (voda a vlhkost v ovzduší) a duchovní složkou (světlo)
  • most mezi světem citovým (lidským) a duchovním (božským)
  • duhová mince: předzvěst bytostné proměny snícího (většinou do jednoho roku)