Snář sebepoznání

Figurka

  • čokoládová: viz čokoláda
  • šachová: velice pozitivní symbol, však jen pokud jsou šachové figurky kompletní; odchod z negativního myšlení; hledání řádu světa; další podrobnosti viz šachy
  • zvířecí, pokud není modlou: pudy vztahující se ke zvířeti znázorněnému figurkou jsou dokonale ovládnuté
  • hra s figurkami zvířat: viz hra
  • modla: podřízenost a závislost
  • člověka: schopnost prohlédnout bezvýznamnost a pomíjivost lidského jedince; tento symbol je zesilován lehce tvárnou i lehce zničitelnou hmotou (například vosk)