Snář sebepoznání

Fronta (dav lidí)

  • děje ve frontě: odrážejí vnitřní bytostný stav a podvědomý, byť často utajený zájem směřovaný do roviny pudové (sexuální obrazy, potenciální vztahy, zisk hmotných věcí, včetně potravin a podobně) či do roviny citové (fronty na záchod, u lékaře, zubaře a podobně) nebo a jen zcela výjimečně se snové fronty mohou tvořit na rovině duchovní
  • velice kladné je, když snící odmítne stát frontu nebo ji jen pozoruje, neboť tím se potvrzuje skutečnost, že se alespoň v jednom ohledu zbavil chtění
  • také viz dav