Snář sebepoznání

Haléř

  • jen výjimečně může mít význam mince, a tak je haléř ve snu nejspíš připomenutím biblického Kristova výroku: „Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Matouš 5/26)