Snář sebepoznání

Hloupost

  • je čistě subjektivním názorem, proto je kladné rozeznávat, případně ve snu přímo odstraňovat, především vlastní hloupost; je velice negativní, když hloupost (vlastní i jiných) dokáže snícího vyprovokovat k určité protiakci či k negativním pocitům
  • hloupost se snoubí s nevědomostí a je často provázená pýchou a domýšlivostí
  • symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy hloupého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto hloupost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
  • také viz hlupák