Snář sebepoznání

Hrad

 • hrad jako sídlo králů a prezidentů (například pro Angličany Buckinghamský palác): v takovém sídle se snící střetává s vůdčí silou bytí, proto je dobré jít této síle s dobrem v srdci naproti a být svým chováním a jednáním skutečnou oporou vládní moci, pokud ovšem není diktátorská (viz diktátor)
 • symbolizuje obranu před vlivy vnějšího světa, ovšem taková obrana znamená izolaci, která přináší nepříjemný a často i depresivní pocit, že jsme něco odložili, a že jsme něco nedotáhli do konce
 • maketa či obrázek hradu: současné činy povedou snícího do izolace a nevědomí používá tento snový obraz jako upozornění na nepříliš šťastné jednání
 • útěk na hrad: většinou v důsledku špatného svědomí a morálních pochybení
 • s kým na hrad míříme či na hradě jsme, s tím chceme žít (zde osoby mohou představovat i vlastnosti)
 • vše viděné na hradě je obsahem mysli, obsahem, který chceme v mylné představě štěstí izolovat od ostatního světa
 • cesta z hradu: je často doprovázena deštěm, což ukazuje na mocnou podporu citů při opouštění egoistických a izolacionistických tendencí
 • bourání zchátralých hradů: odstranění vazeb k některým, převážně zesnulým, lidem
 • zřícenina hradu: potvrzuje zrušení života v izolaci, ale je třeba, aby nikdo v této zřícenině nepřebýval
 • oprava či přestavba hradu: pokus o zprůhlednění citových vazeb k některému člověku, pokud ovšem v tomto obrazu nedojde k ráznému vyřešení sporné otázky, pak emoce zatuhnou právě díky izolaci před ostatním světem
 • obléhání či dobývání hradu: nemusí být tak prospěšné, jak by se mohlo na první pohled zdát, někdy je lépe hrad obejít, nechat tu izolovanou část sebe sama „vyhladovět“, aby dobrovolně s pocitem nenaplnění opustila hradby
 • být v obléhaném hradu: symbolizuje obranu před vlivy vnějšího světa, ovšem taková obrana znamená izolaci, která přináší nepříjemný a často i depresivní pocit, že jsme něco odložili a že jsme něco nedotáhli do konce; člověk je ve snech obléhán zejména v důsledku špatného svědomí a morálních pochybení
 • zážitek smrti a hrad: osvobozuje snícího z pout karmických vztahů; většinou se vztahuje k prudkým emočním zážitkům minulých životů (více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • z ledu a sněhu: symbolizuje duchovní náplň vědomí, ale opět v nezdravé izolaci od ostatního světa, neboť s duchovní náplní vědomí musíme své srdce otevřít a v soucitu rozpoznávat všechny stavy, které jsme výstupem na duchovní rovinu opustili
 • proměna hradu v zámek: velice kladný sen, neboť pozitivní náplň vědomí zůstala zachována a hradby již nebrání plynulému, byť občas bolestnému vývoji