*17 Fosfenická forma

*17 Fosfenická forma zlatého deště je základní vize při navozování změněných stavů vědomí prožívaná šamany přírodních národů po celé dlouhé období existence lidstva. Kresby těchto forem se objevují po celém světě a v mnoha různých historických obdobích (viz obrázek 5 v knize „Tajemství řádu nevědomí“).