*18 Bible

*18 Bible Lukáš 18/17; výrok Ježíše Krista.