*26 Karma

*26 Karma je napětí nutící bytost k akcím a reakcím. Karma, stejně jako energie, se nemůže nikdy ztratit, může se pouze přeměnit na jinou energii, což ve své podstatě značí, že každá myšlenka, každý pocit a každý skutek jako mentální energie se neztratí a bude jako napětí hledat místo a čas ke svému vybití. Mnozí se nad slovem a významem karmy pouze pousmějí, neboť nazírají na fenomén karmy z hlediska své domnělé svobodné vůle. Ovšem na duchovní cestě, kdy dojde k částečnému ovládnutí pudové složky vlastní bytosti, člověk prohlédne a uzří v plné nahotě, jak tlaky neodolatelných pudů způsobují utváření osudu člověka. Pak ztratí pocit pýchy a arogance nad domnělou mocí měnit své podmínky ve světě a začne přemítat o síle, jež ho nutí konat.