*37 Implikátní řád

*37 Implikátní řád. Fyzik David Böhm vytvořil model vesmíru, v němž jsme schopni vnímat pouze nepatrný zlomek reality, což nazývá „explikátní řád“ (rozvinutý). Všechny vjemy mají svůj zdroj v mnohem rozsáhlejší a rozmanitější matrici, kterou pojmenoval „implikátní řád“ (zavinutý). Tibetský buddhismus říká, že vše stvořené se skládá z pěti aspektů: jméno, tvar, existence, vědomí a blaho (aakhyaa, rúpa, sat, čit, anánda). Jméno a tvar (aakhyaa, rúpa) patří do „explikátního řádu“, zatímco existence, vědomí, blaho (sat, čit, anánda) patří jako neměřitelné a smysly nezjistitelné pojmy do „implikátního řádu“ a jsou podstatou jména a tvaru, tedy všeho stvořeného. Zrušíte-li jméno a tvar ve vlastním vědomí, poznáte podstatu všeho stvořeného, poznáte existenci, vědomí, blaho. Více o tomto tématu v archetypu Self